Obligacje są jednym ze sposobów osiągnięcia celu inwestycyjnego

Akcje stanowią połowę

Fundusze inwestycyjne charakteryzują się różnym ryzykiem zależnym od wielkości udziału akcji w aktywach funduszu. Jeśli akcje stanowią więcej niż połowę aktywów (a w funduszach akcji udział papierów wartościowych sięga 90 proc. ogólnej sumy środków), to ryzyko inwestycyjne jest duże. Oznacza to duże prawdopodobieństwo nieosiągnięcia zakładanej stopy zwrotu, czyli niski zysk albo nawet stratę.

Działa tu zwykła zależność: wysokie ryzyko - zysk

Z drugiej strony zysk możliwy do osiągnięcia przez inwestycje w fundusze jest znacznie większy niż w obligacje, które charakteryzują się niskim ryzykiem. Działa tu prosta zależność: wysokie ryzyko - duży zysk; niskie ryzyko - mały zysk.

Planując różne inwestycje, należy wziąć pod uwagę kilka kwestii:

Znaczenie inflacji rośnie wraz z horyzontem czasowym inwestycji (im dłużej inwestujemy, tym większe znaczenie w końcowym zysku ma inflacja).

Celem inwestycyjnym jest kwota, jaką chcemy uzyskać wskutek inwestowania czy oszczędzania przez dany czas i w dany produkt finansowy.

Realizując ochotę ekonomiczną zaspokajamy życiowe

Potrzebą finansową jest zapotrzebowanie na pieniądze, które przewyższa aktualny stan posiadania (bieżące wpływy). Realizując potrzebę finansową zaspokajamy życiowe potrzeby różnego typu (nowy sprzęt elektroniczny, wycieczka, kurs językowy, kurs prawa jazdy, rekreacja, meble, nieruchomości, studia podyplomowe, studia dziecka, emerytura, itp.). Zaspokojenie tych potrzeb czyni życie lepszym, wygodniejszym albo po prostu poprawia samopoczucie, poczucie spełnienia.

Kryzys sprawia, że realizacja potrzeby finansowej jest trudniejsza, dlatego trzeba wybierać inne metody osiągnięcia celu inwestycyjnego albo wydłużyć horyzont czasowy inwestycji.

Wyposażenie urzędowe Pomorskie - wygoda w pracy i troska o zdrowie

Zaopatrując się w sprzęty do działów, właściciele działalności gospodarczych winni zatroszczyć się o dlatego, ażeby były należycie wyprofilowane.

Amoniak czy glikol? Badamy możliwości zastosowania

Nie powinna się przecież co oszukiwać - klimatyzatory nie sa bardziej korzystnymi narzędziami, jak rozchodzi się o nasze zdrowie. Z jednej bowiem strony gwarantują ludziom łagodne chłodzenie w upalny każdy dzień, a prócz tegoż jednak, poprzez niemałe rozbieżności temperatur pomiędzy pomieszczeniem a otwartą przestrzenią powodują, iż mocno częściej osoby przebywające w klimatyzowanych lokalach się przeziębiają, cierpiąc choćby na różnego rodzaju inne przypadłości, jak nawracające anginy lub suchość skóry i oczu. .